VN prípojka pre staveništnú TS

VN prípojka pre staveništnú TS

Popis projektu

Vysokonapäťová prípojka pre staveništnú trafostanicu

Detaily

  • Rok realizácie2017
  • Miesto realizácieBratislava, Bezručova 3 - 5
Zaujali sme Vás? Kontaktujte nás